Stemproblemen

 

Een stemstoornis is een aandoening van de stem met als gevolg afwijkingen in de klank, de omvang en het volume van de stem.

Wanneer is er sprake van een stemprobleem?

 • Heesheid (langer dan 2 weken)
 • schorre stem
 • krakerige stem
 • te hoge of te lage spreekstem
 • pijn in de keel bij of na het spreken
 • na het spreken een pijnlijk, branderig gevoel in de keel hebben
 • stemdaling of stemstijging (in pubertijd)
 • door de KNO-arts vastgestelde stembandknobbeltjes

Bij wie kan het voorkomen?

 • kinderen met in aanleg een zwakke stem
 • na een verkoudheid of keelontsteking
 • kinderen waarbij tijdens een operatieve ingreep de keel of de
 • stembanden beschadigd zijn kunnen nadien klachten hebben      kinderen die veel keelschrapen en hoesten
 • kinderen die een virusinfectie hebben gehad         
 • kinderen met astma
 • kinderen met bronchitis

 

Wat doet een logopedist bij stemproblemen?

 • op speelse wijze de juiste ademhaling aanleren
 • ontspanningstechnieken aanleren en houding corrigeren
 • advies over stemgebruik (stemhygiëne), ook aan ouders
 • het leren spreken met een juiste stemgeving
 • zonodig articulatie verbeteren, resonans vergroten en kaakval verbeteren.

Tip: de logopedische behandeling kan zeer goed ondersteund worden door te gaan vernevelen met fysiologisch zout. Door het vernevelen slinkt het slijmvlies waardoor er meer ruimte voor de inademing ontstaat. De neusademhaling is daardoor beter te reguleren en de slijmvliezen zijn minder droog. Door het vochtgehalte op peil te brengen en het slijmvlies te reinigen ontstaat een betere doorbloeding. Hierdoor wordt de duur van de ontsteking bekort. Het gevolg is dat de ademsteun beter toegepast kan worden, de resonans toeneemt, de stem minder nasaal klinkt en het effect van logopedie beter is. KNO-artsen adviseren bij een stembandontsteking te vernevelen. Voor meer informatie kijk op www.iedereenlucht.nl.

Heeft u vragen over stemproblemen, of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op.