Privacy

De logopedist neemt kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen de logopedische praktijk wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. Het privacy-regelement van de NVLF (Nederlandse Vereninging voor Logopedie en Foniatrie) wordt nageleefd.

 

we werken niet meer met het Nivel samen. Dit onderzoek is gestopt.

 

Patient tevredenheidsonderzoek

Aan het eind van ieder behandeltraject, zowel kortdurend, als langdurend, wordt u via de email verzocht om anoniem een enquete in te vullen over de logopedische begeleiding binnen onze praktijk. Wij willen u vriendelijk verzoeken om hieraan deel te nemen, zodat wij inzichtelijk krijgen wat onze sterke punten zijn en waar onze verbeterpunten liggen.