Behandelingen

U kunt u bij ons telefonisch aanmelden of door het invullen van het contactformulier. Er is op dit moment een wachtlijst. Neemt u contact op, om te bekijken hoe lang de wachtlijst op dit moment bedraagt. Cliënten met long- en/of stemproblemen, krijgen bij ons voorrang.

1. Intake

Bij het intakegesprek worden persoonsgegevens geregistreerd en de hulpvraag verder bekeken: de voorgeschiedenis en de factoren die van belang zijn bij het ontstaan en eventueel in stand houden van het probleem, worden in kaart gebracht. Mogelijk wordt er al gestart met een onderzoek om een logopedische diagnose te kunnen stellen.
Wij verzoeken je bij de eerste afspraak de volgende documenten mee te nemen:
– Evt een verwijsbrief van de huisarts, specialist of orthodontist/tandarts
– Het pasje van de zorgverzekering
– Een geldig identiteitsbewijs (ook bij jonge kinderen)
– Relevante overige gegevens/verslagen
Als je medische zorg ontvangt, zoals ook in onze logopediepraktijk, moet je een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen. Onze logopedisten controleren daarmee of je degene bent die bij het Burgerservicenummer (BSN) hoort. De identificatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar.  Het intakegesprek is altijd duurder dan de opvolgende behandelingen. In dit tarief zit ook een startverslag en dossieropbouw verwerkt.

2. Onderzoek

Na het intakegesprek volgt een logopedisch onderzoek. Het is afhankelijk van de klacht, de cliënt en de bekende gegevens hoeveel onderzoek er gedaan wordt. De onderzoeksfase kan, afhankelijk van de problematiek, meer zittingen in beslag nemen.
Na het onderzoek wordt er een diagnose gesteld en bepalen we in overleg de vervolgaanpak, deze kan er als volgt uitzien:
– Je krijgt adviezen om eerst thuis te proberen de klachten te verhelpen,
– Er wordt gestart met de behandeling
– Je wordt doorverwezen naar een specialist

3. Behandeling

Soms blijkt na het logopedisch onderzoek dat het geven van advies en informatie al voldoende is. Als er wordt overgegaan tot behandeling, wordt er door de behandeleng logopedist een behandelovereenkomst opgesteld. Hierin staan de afspraken die gemaakt zijn omtrent de behandeling en de wijze van vergoeding. Indien de cliënt minderjarig is dient de overeenkomst ondertekend te worden door de ouder of opvoeder.

Een behandeling duurt ongeveer een half uur. De frequentie is meestal eenmaal per week, maar dit kan variëren. De totale duur van de behandeling is afhankelijk van de aard en ernst van het probleem. Na elke behandeling worden er oefeningen meegegeven. Om vooruitgang te boeken is het van belang dat deze oefeningen ook thuis worden gedaan. Bij kinderen wordt de logopedische behandeling spelenderwijs aangepakt.

De zorgverzekeraars hebben voorwaarden voor de aanwezigheid van de ouder of opvoeder tijdens de behandeling. Wanneer de ouder of opvoeder te weinig aanwezig is, ontstaat het risico dat de logopedische begeleiding niet vergoed wordt door de zorgverzekeraars. U kunt al onze praktijkregels en wensen terugvinden in onze behandelovereenkomst (hyperlink naar overeenkomst)

De behandelingen vinden plaats in de praktijk tenzij dit op medische indicatie niet mogelijk is. In dat geval wordt de behandeling aan huis gegeven.

4. Afsluiting

Na de afgesproken tijd vindt er een evaluatie plaats van het verloop van de behandelingen. Er wordt dan besloten of de behandelingen worden voortgezet of kunnen worden beëindigd. Wij stellen doelen op met een maximale duur van 6 maanden. Die kunnen 1x verlengd worden. Bij langdurige behandelingen soms nog een keer. Na 18 maanden volgt er altijd een behandelpauze.

De behandeling wordt afgesloten als de doelen zijn behaald en de cliënt en logopedist tevreden zijn over het resultaat. Het kan ook zijn dat het maximale is bereikt en er geen of te weinig vooruitgang wordt geboekt. U wordt altijd uitgenodigd om mee te doen aan ons kwaliteitsonderzoek en wij hopen dat u hier tijd voor wilt vrijmaken.

Heeft u vragen over behandelingen, of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op.