Tarieven 2022/2023

indien het niet vergoed wordt: (tarieven wisselen per zorgverzekering)

Behandeling Tarief
Reguliere individuele behandeling €42,08
Screening bij Directe toegankelijkheid €20,01
Uittoeslag bij ‘aan huis’- behandeling op specifieke verwijzing €20,74
Eerste intake/anamnese, inclusief beginverslag €70,16
Logopedisch verslag op aanvraag (van derden, bv. school) €47,12
Logopedisch deelname aan overleg (op school/instelling) €47,12
Begeleiding (huiswerkbegeleiding of Remedial Teaching) 30 min €35,00

Verzekering

Bij vrijwel alle verzekeraars zit logopedie in het basispakket en wordt dan ook volledig vergoed. De logopedist declareert rechtstreeks bij de zorgverzekeraar. U heeft hier wel een verwijzing voor nodig van een (huis-) arts. Bij sommige verzekeraars heeft u geen verwijzing meer nodig (oa Menzis) en kunt u zich direct bij ons aanmelden. Indien u 18 jaar of ouder bent, heeft u wel te maken met uw eigen risico. Uw zorgverzekeraar zal eerst het eigen risico bij u verhalen. De hoogte van dit bedrag heeft u afgesproken met uw zorgverzekeraar. Voor de beschrijving van onze betalingsvoorwaarden klikt u hier.

Verhindering

Kunt u niet op de gemaakte afspraak komen, dan dient u dit uiterlijk 24 uur van tevoren te melden. Wanneer de telefoon niet opgenomen wordt, kunt u de boodschap inspreken op het antwoordapparaat. Gebeurt dit niet of niet tijdig, dan zal de behandeling in rekening gebracht worden. De nota hiervan krijgt u thuis gestuurd en is dan voor eigen rekening, de zorgverzekeraar vergoedt dit niet.

Heeft u vragen over tarieven, of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op.