Over ons

Je kunt bij ons terecht voor signalering, onderzoek, behandeling en advies bij problemen in de communicatie en het eten en drinken. Wij behandelen mensen van alle leeftijden, van groot tot klein. Bij ons staat de cliënt centraal en is de logopedische zorg afgestemd op de hulpvraag, waarbij indien noodzakelijk samenwerking gezocht wordt met andere zorgdisciplines.

Vernieuwing en kwaliteit van ons logopedisch handelen vinden wij zeer belangrijk. Daarom volgen wij jaarlijks cursussen. 

Wij hebben verschillende cursussen, trainingen en workshops gevolgd op het gebied van:

Taal

 • Nederlands met NG1 en NG2
 • Taalontwikkelings-stoornissen bij jonge kinderen
 • Beginnende communicatie
 • Spreekbeeld
 • Communicatieve taaltherapie voor kinderen die niet of nauwelijks spreken
 • DGM (Denk stimulerende Gespreks Methodiek)
 • San-Toderbergh (dysfatische ontwikkeling)
 • SI-therapie behandeling
 • Meertaligheid binnen de logopedie
 • Pragmatiek stoornissen
 • Cursus Afasie: diagnostiek en behandeling
 • Dysfagie

Afwijkende mondgewoonten

 • OMFT (Oromyofunctionele therapie)

Stem

 • Stembehandeling bij (jonge) kinderen
 • Diverse cursussen op het gebied van de stemproblematiek bij volwassenen

Dyslexie

 • Master SEN dyslexiebehandelaar
 • Spellen met Specht
 • Taal in Blokjes

Algemeen

 • DTL screening: Directe Toegankelijkheid Logopedie
 • Meldcode kindermishandeling
 • Internet binnen de behandeling van logopedie
 • SMART en Doelgericht handelen
 • Mindfulness binnen de logopedie

Spraak

 • Hodson en Paden
 • Behandeling van kinderen met Schisis (WKZ)
 • Fonologische behandeling van (jonge) kinderen
 • Metaphon
 • OMFT bij afwijkend mondgedrag
 • Dysarthrie

Preverbale logopedie

Eet- en drinkproblemen bij baby’s en jonge kinderen

Verbaal werkgeheugen en ‘Ik leer anders’

 • Cursus verbaal werkgeheugen bij kinderen
 • Cursus: ‘Ik leer anders’ (inclusief trainingen te verzorgen)
 • Auditieve verwerkingsproblemen (LinC)

Ons Team

Marijke Snoek

Sinds 2004 ben ik praktijkhoudster van deze gespecialiseerde en laagdrempelige Logopediepraktijk. Ondertussen doe ik het niet meer alleen, maar met een heel fijn team. Hierdoor heb ik ook meer tijd om me met andere zaken bezig te houden, zoals het kwaliteitsbeleid, praktijk-ondersteunende zaken en het realiseren van multidisciplinaire samenwerking met andere therapeuten, scholen en peuterspeelzalen.

Daarnaast ben ik uw contactpersoon omtrent de praktijk, de samenwerking en innovatieve ideeën. Wij staan overal voor open en ik hou van nieuwe uitdagingen. Wij hebben een aantal schoollocaties, zodat wij nog beter kunnen samenwerken met de scholen/ peuterspeelzalen of kinderdagverblijven.

Ik geniet nog elke dag van het werken met de diverse doelgroepen. Mijn specialisatie ligt bij kinderen met lees- en spellingproblemen (oa dyslexie), bij kinderen met een probleem op het gebied van de Auditieve Verwerking, ik ben Acoustic Pioneer Coach. Ook bij (jonge) kinderen die meervoudige problematiek ervaren, zoals kinderen met TOS, kinderen met logopedische problematiek icm ADHD of ADD en daarnaast  ook volwassenen met lichte stemproblematiek of ademhalingsproblemen.

U kunt mij bereiken via het algemene nummer 0345-521122 , mijn mobiel 0648408828 of stuur een mailtje naar: marijke@logopedieculemborg.nl

 

Monique Denisse

In 1989 heb ik mijn diploma logopedie gehaald aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. Na mijn studie lagen de banen niet voor het oprapen en heb ik vrijwilligerswerk gedaan bij een medisch kinderdagverblijf. Ook heb ik een aantal invalbanen gehad, o.a. bij een revalidatiecentrum en bij GGD Rivierenland. In 1991 kwam ik in vast dienstverband bij de GGD en heb ik vele jaren op verschillende scholen gewerkt in de Betuwe. Daarnaast heb ik van 1997 tot 2007 als logopedist op de Cambier van Nootenschool in Tiel gewerkt. Dit is een school voor kinderen met een verstandelijke beperking. Sinds januari 2009 ben ik in deze praktijk werkzaam. Naast het werk hier, ben ik lees- en spellingconsulent voor de Leespoli.

U kunt mij bereiken via het vaste nummer 0345-521122 of stuur een mail naar monique@logopedieculemborg.nl 

 

Hanneke de Jong

Ik ben in juni 1986 afgestudeerd als logopedist aan de opleiding logopedie Eindhoven. Mijn eerste baan was bij de gemeente Veldhoven. Daarna heb ik gewerkt bij de GGD regio Utrecht, een logopediepraktijk in Scherpenzeel, Buren en het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Sinds april 2018 ben ik werkzaam in deze praktijk. Ik onderzoek en behandel  graag kinderen met verschillende logopedische stoornissen, zoals spraak- en taalstoornissen, lees-en spellingsproblemen, afwijkende mondgewoonten (OMFT). Ook werk ik graag met volwassenen die hun uitspraak willen verbeteren. De afwisseling binnen deze praktijk maakt mijn werk uitdagend en extra leuk!

Ik werk op dinsdag, woensdag en donderdag. U kunt mij bereiken via het vaste nummer 0345-521122 of stuur een mailtje naar hanneke@logopedieculemborg.nl

 

Chiara Boogaard

Mijn naam is Chiara Boogaard. In de logopediepraktijk zie ik cliënten van alle leeftijden met de meest uiteenlopende hulpvragen. Voor de praktijk heb ik ruim vier jaar ervaring opgedaan in het speciaal basisonderwijs bij kinderen met een complexe problematiek. Mijn interesses zijn breed, maar gaan vooral naar de stem/ slikken en neurologie. Ik gebruik illustraties en bewegingsoefeningen om de communicatie te ondersteunen en om oefeningen functioneel in te zetten. Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag, donderdag en  vrijdag. Ik werk in de ochtenden op de Brede School Culemborg en middagen in het Gezondheidscentrum en de Driestad. Ik heb me ingezet in het team voor de COVID herstelzorg in Culemborg.
U kunt mij bereiken via het vaste nummer 0345-521122 of stuur een email: chiara@logopedieculemborg.nl

Suzan Wiegers-Vernooij

Sinds september 2019 ben ik afgestudeerd logopedist. Ik heb de opleiding naast mijn werk als leerkracht basisonderwijs gevolgd. Mijn hart ligt dan ook bij kinderen en hun problematiek. Vooral mijn achtergrond in het onderwijs en de huidige logopedische problematiek vind ik heel interessant.

Het interessante aan logopedie vind ik de diversiteit aan leeftijd en problematiek. Dit maakt elke behandeling weer tot een uitdaging. De creativiteit die nodig is om de behandeling van kinderen effectief, maar afgestemd op hun belevingswereld uit te voeren spreekt mij erg aan. Daarnaast haal ik veel voldoening uit de één op één aandacht die er voor het kind is, waardoor er een band kan worden opgebouwd en het kind met plezier naar de behandelingen komt. Ik ben in de praktijk werkzaam op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Op donderdag werk ik op de Jan Harmenshof in Geldermalsen.           

Per 26 april ben ik afwezig in verband met zwangerschapsverlof. Na de zomervakantie zal ik weer aanwezig zijn op de praktijk.                     

U kunt mij bereiken via het vaste nummer 0345-521122 of stuur een mail: suzan@logopedieculemborg.nl

Petra van de Weerd

In 2012 ben ik afgestudeerd als logopedist aan de Hogeschool Utrecht en sindsdien werkzaam in IJsselstein. Als logopedist vind ik het belangrijk om de individuele problematiek op het gebied van de communicatie, spraak, taal, lezen, leren en dergelijke in kaart te brengen en aan te sluiten bij de hulpvraag van de cliënt. Ik behandel zowel (jonge) kinderen, tieners als volwassenen. Ik ben verbonden aan het CVA-team IJsselstein (NAH Expertise Team) en ingeschreven in het Afasieregister. In de loop der jaren heb ik verschillende nascholing gedaan, om mijn professionaliteit te verbeteren als behandelaar.
Mijn werkdagen voor de praktijk zijn woensdag en vrijdag.

De overige werkdagen werk ik als logopedist op een peuterbehandelgroep. 
Daarnaast ben ik jarenlang werkzaam geweest als muziekdocent op basisscholen en in de naschoolse opvang.

U kunt mij bereiken via het vaste nummer 0345-521122 of stuur een email: petra@logopedieculemborg.nl