Over ons

Je kunt bij ons terecht voor signalering, onderzoek, behandeling en advies bij problemen in de communicatie en het eten en drinken. Wij behandelen mensen van alle leeftijden, van groot tot klein. Bij ons staat de cliënt centraal en is de logopedische zorg afgestemd op de hulpvraag, waarbij indien noodzakelijk samenwerking gezocht wordt met andere zorgdisciplines.

Vernieuwing en kwaliteit van ons logopedisch handelen vinden wij zeer belangrijk. Daarom volgen wij jaarlijks cursussen. 

Wij hebben verschillende cursussen, trainingen en workshops gevolgd op het gebied van:

Taal

 • Nederlands met NG1 en NG2
 • Taalontwikkelings-stoornissen bij jonge kinderen
 • Beginnende communicatie
 • Spreekbeeld
 • Communicatieve taaltherapie voor kinderen die niet of nauwelijks spreken
 • DGM (Denk stimulerende Gespreks Methodiek)
 • Tan-Söderbergh (dysfatische ontwikkeling)
 • SI-therapie behandeling
 • Meertaligheid binnen de logopedie
 • Pragmatiek stoornissen
 • Cursus Afasie: diagnostiek en behandeling
 • Dysfagie
 • Denkstimulerende Gespreksmethodiek (DGM)

Afwijkende mondgewoonten

 • OMFT (Oromyofunctionele therapie)

Stem

 • Stembehandeling bij (jonge) kinderen
 • Diverse cursussen op het gebied van de stemproblematiek bij volwassenen
 • MFL Manuele Facilitatie van de Larynx

Dyslexie

 • Dyslexiebehandelaren
 • Spellen met Specht
 • Taal in Blokjes
 • KWeC

Algemeen

 • DTL screening: Directe Toegankelijkheid Logopedie
 • Meldcode kindermishandeling
 • Internet binnen de behandeling van logopedie
 • SMART en Doelgericht handelen
 • Mindfulness binnen de logopedie

 

Adem

Voor hyperventilatie en ademhalingsproblematiek kunt u ook bij ons terecht. Vraag naar de mogelijkheden.

 

Spraak

 • Hodson en Paden
 • Behandeling van kinderen met Schisis (WKZ)
 • Fonologische behandeling van (jonge) kinderen
 • Metaphon
 • OMFT bij afwijkend mondgedrag
 • Dysarthrie
 • PROMPT 

Verbaal werkgeheugen

 • Cursus verbaal werkgeheugen bij kinderen
 • Auditieve verwerkingsproblemen (LinC)

Ons Team

Marijke Snoek

Sinds 2004 ben ik praktijkhoudster van deze gespecialiseerde en laagdrempelige Logopediepraktijk. Ondertussen doe ik het niet meer alleen, maar met een heel fijn team. Hierdoor heb ik ook meer tijd om me met andere zaken bezig te houden, zoals het kwaliteitsbeleid, praktijk-ondersteunende zaken en het realiseren van multidisciplinaire samenwerking met andere therapeuten, scholen en peuterspeelzalen.

Daarnaast ben ik uw contactpersoon omtrent de praktijk, de samenwerking en innovatieve ideeën. Wij staan overal voor open en ik hou van nieuwe uitdagingen. Wij hebben een aantal schoollocaties, zodat wij nog beter kunnen samenwerken met de scholen/ peuterspeelzalen of kinderdagverblijven.

Ik geniet nog elke dag van het werken met de diverse doelgroepen. Mijn specialisatie ligt bij kinderen met lees- en spellingproblemen (oa dyslexie), bij kinderen met een probleem op het gebied van de Auditieve Verwerking, ik ben Acoustic Pioneer Coach. Ook bij (jonge) kinderen die meervoudige problematiek ervaren, zoals kinderen met TOS, kinderen met logopedische problematiek icm ADHD of ADD en daarnaast  ook volwassenen met lichte stemproblematiek of ademhalingsproblemen.

U kunt mij bereiken via het algemene nummer 0345-521122 , mijn mobiel 0648408828 of stuur een mailtje naar: marijke@logopedieculemborg.nl

 

Hanneke de Jong

Ik ben in juni 1986 afgestudeerd als logopedist aan de opleiding logopedie Eindhoven. Mijn eerste baan was bij de gemeente Veldhoven. Daarna heb ik gewerkt bij de GGD regio Utrecht, een logopediepraktijk in Scherpenzeel, Buren en het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Sinds april 2018 ben ik werkzaam in deze praktijk. Ik onderzoek en behandel  graag kinderen met verschillende logopedische stoornissen, zoals spraak- en taalstoornissen, lees-en spellingsproblemen, afwijkende mondgewoonten (OMFT). Ook werk ik graag met volwassenen die hun uitspraak willen verbeteren. De afwisseling binnen deze praktijk maakt mijn werk uitdagend en extra leuk!

Ik werk op dinsdag, woensdag en donderdag. U kunt mij bereiken via het vaste nummer 0345-521122 of stuur een mailtje naar hanneke@logopedieculemborg.nl

 

Suzan Wiegers-Vernooij

Sinds september 2019 ben ik afgestudeerd logopedist. Ik heb de opleiding naast mijn werk als leerkracht basisonderwijs gevolgd. Mijn hart ligt dan ook bij kinderen en hun problematiek. Vooral mijn achtergrond in het onderwijs en de huidige logopedische problematiek vind ik heel interessant.

Het interessante aan logopedie vind ik de diversiteit aan leeftijd en problematiek. Dit maakt elke behandeling weer tot een uitdaging. De creativiteit die nodig is om de behandeling van kinderen effectief, maar afgestemd op hun belevingswereld uit te voeren spreekt mij erg aan. Daarnaast haal ik veel voldoening uit de één op één aandacht die er voor het kind is, waardoor er een band kan worden opgebouwd en het kind met plezier naar de behandelingen komt. Ik ben in de praktijk werkzaam op dinsdag  en vrijdag. Op donderdag werk ik op de Jan Harmenshof in Geldermalsen.           

 

U kunt mij bereiken via het vaste nummer 0345-521122 of stuur een mail: suzan@logopedieculemborg.nl

Tessa van Roon 

In 2020 ben ik afgestudeerd als logopedist aan de Hogeschool Rotterdam. In 2023 ben ik
gestart bij Logopediepraktijk Culemborg. Voordat ik begon bij Logopediepraktijk Culemborg
heb ik gewerkt in een allround praktijk en heb ik ervaring opgedaan in het behandelen van
taal, spraak en OMFT.

Wat mijn werk als logopedist zo leuk maakt is de afwisseling en het behandelen van
uiteenlopende logopedische problematiek. Dit maakt het werk uitdagend omdat ieder
persoon uniek is. Het is erg leuk om met de cliënten een band op te bouwen en vanuit deze
band samen te werken aan gestelde doelen. Het is leuk om te zien hoe cliënten groeien.
In de toekomst wil ik graag mijzelf blijven ontwikkelen als logopedist.

Mijn werkdagen zijn maandag t/m donderdag. Op maandag, dinsdagmiddag en woensdag
werk ik in de praktijk. Op dinsdagochtend en donderdag werk ik op de Brede school in
Culemborg.

U kunt mij bereiken via het vaste nummer 0345-521122 of stuur een mail naar:
tessa@logopedieculemborg.nl

Nina van Helvert (stagiaire)

De komende periode loop ik stage bij Snoek Logopedie Culemborg. Ik ben bezig met de studie logopedie en zit in het derde jaar. Ik vind communicatie en taal super interessant, want is het zo belangrijk om goed begrepen te worden. Daar heb je taal voor nodig, maar ook je stem, je mond, je adem. Als er iets niet goed meewerkt lijkt het mij een uitdaging om samen op zoek te gaan naar de juiste woorden of om andere manieren te vinden om begrepen te worden. Op dinsdag ben ik bij de behandelingen van Suzan en op vrijdag bij Marijke.