Herstel na COVID-19

Heeft u Corona (Covid 19) doorgemaakt? Dan heeft u wellicht begeleiding nodig van een logopedist. Wij hebben ons de laatste periode bijgeschoold, om uw gerichte herstelzorg te geven, zodat u sneller uw dagelijkse dingen weer kunt doen. Veel voorkomende klachten na Corona zijn benauwdheid en vermoeidheid. Samen met uw logopedist werkt u aan uw ademondersteuning, stemgeving en wordt u zich bewust van uw ademhalingsritme. Vaak werkt dit goed in combinatie met de fysiotherapeut, waar wij dan ook veel mee samenwerken in de oefensituatie.

Onder bepaalde voorwaarden wordt deze herstelzorg vergoed vanuit de basisverzekering. Deze voorwaarden kunt u lezen op de website van Zorginstituut Nederland. Er is te allen tijde een verwijzing van uw huisarts of specialist noodzakelijk.

  • Logopedie: geen maximum
  • Fysiotherapie: maximaal 50 behandelingen
  • Ergotherapie: maximaal 10 uur
  • Diëtist: maximaal 7 uur

Mocht er meer begeleiding nodig zijn na het eerste half jaar, dan kan een tweede serie logopedische behandelingen ingezet worden. Omdat deze herstelzorg uit de basisverzekering bekostigd wordt, zal uw zorgverzekeraar dit verrekenen met uw eigen risico.

Corona is voor ons allemaal nieuw. Daarom is samenwerken en goed overleg zo essentieel: zo zie je geen zaken over het hoofd. Wij werken met een diëtiste, een ergotherapeut en een fysiotherapeut. Deze samenwerking met andere professionals zorgt ervoor dat wij goede zorg kunnen leveren rondom de ex-Corona patiënt. We hebben maandelijkse multidisciplinair overleg en houden wij contact met uw huisarts over de voortgang van uw herstel. Naast deze multidisciplinaire samenwerking roepen wij soms ook de hulp in van een osteopaat..

Meer informatie over de Covid Herstelzorg in Culemborg? Lees de folder die wij gezamenlijk hebben gemaakt. Bent u een collega zorgverlener? Leest u dan in de informatiebrief hoe de herstelzorg georganiseerd is.

U staat er niet alleen voor. Wij helpen u graag.

Heeft u vragen over tarieven, of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op.