Privacy

De logopedist neemt kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen de logopedische praktijk wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. Het privacy-regelement van de NVLF (Nederlandse Vereninging voor Logopedie en Foniatrie) wordt nageleefd.

 

Nivel zorgregristratie

Binnen deze praktijk wordt de zorg binnen de logopedie en de kwaliteit van zorg in kaart gebracht. Het NIVEL voert dit onderzoek voor ons uit. Uw gegevens worden anoniem ingelezen in het zorgsysteem van het NIVEL. Indien u hier niet aan deel wil nemen, kunt u dit kenbaar maken tijdens het eerste gesprek (waarin wij dit nogmaals onder de aandacht brengen).
 

Patient tevredenheidsonderzoek

Aan het eind van ieder behandeltraject, zowel kortdurend, als langdurend, wordt u via de email verzocht om anoniem een enquete in te vullen over de logopedische begeleiding binnen onze praktijk. Wij willen u vriendelijk verzoeken om hieraan deel te nemen, zodat wij inzichtelijk krijgen wat onze sterke punten zijn en waar onze verbeterpunten liggen.